Verhalen, blogs en analyses over de Europese Unie

De auteur: Bart van Horck

Bart van Horck (1982) is een jonge buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. In het dagelijks leven is hij ambtenaar. Hij is gefascineerd geraakt door de verhalen die schuil gaan achter de Europese Unie (EU) en de tegenstellingen die haar kenmerkt. In een tijd waarin de meeste mensen zich zorgen maken over de Unie, is hij overtuigd van het nut van een beperkte en slagvaardige Unie. Tegelijkertijd is hij bezorgd over de huidige staat van de EU. Volgens Van Horck zitten er fundamentele fouten in de Unie die haar bestaan in gevaar kunnen brengen. Hij mag dan wel een voorstander van een beperkte Unie zijn, daarmee is hij nog geen eurofiel.

Zelf beschrijft hij zich als een voorstander van een┬ácompacte en slagvaardige Unie en niet meer dan dat. Volgens hem moet de Unie vooral een praktische oplossing bieden voor Europese problemen en is alleen dat in het belang van ons land. Dat betekent dat Brussel in zijn ogen niets te vertellen heeft over zoiets als “arboregels voor het plaatsen van wipkippen”, maar Brussel zou wel de bevoegdheden moeten hebben om hard in te grijpen in bijvoorbeeld Griekenland.

Hij werkt aan een onderzoek waarin hij de tegenstellingen van de Unie blootlegt en verklaart. Tijdens het verrichten van onderzoek valt tevens de gebrekkige kennis die media en bevolking over de Unie hebben op Daardoor ontstaat er vaak een onjuist beeld. Via deze site probeert hij daarin verandering in aan te brengen. Vanuit een open houding wil hij het vergrootglas op de Unie leggen om zo het oordeel uiteindelijk te laten liggen waar het thuishoort: de lezer.

Van Horck heeft daarnaast een passie voor onderwijs. Hij heeft tot 2012 gedoceerd aan de Universiteit Leiden en sindsdien verzorgt hij diverse lezingen en gastcolleges. Hij probeert studenten met zijn onderwijs te prikkelen en zodoende aan te zetten tot kritisch denken. Hij zoekt daarbij ook het nut op van nieuwe technologische middelen. Van Horck wordt door studenten gekenmerkt als “een jonge docent van de oude stempel”, een predikaat waar hij trots op is. Door de studenten van Leiden werd hij dit jaar gekozen tot beste en meest inspirerende docent van zijn Universiteit, een prijs waar hij zeer vereerd mee was en is.

Van Horck is tevens actief op diverse sociale media.